Tot uw dienst

  • Hilde Claes, bibliothecaris
  • Klaar De Man, bibliothecaris
  • Peter Balcaen, bibliotheekassistent
  • Monique Vanden Bavière, bibliotheekassistente

Bent u geïnteresseerd in het beleidsplan en het actieplan van de bibliotheek? Lees het hier.

Bijlages: